ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ GPS ΣΕ ΕΓΣΑ87

Πολλοί φίλοι μας ρωτάνε πώς μπορούν να ρυθμίσουν τα φορητά GPS ώστε να δείχνουν τις συντεταγμένες στο Ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87. Κατ' αρχήν όλα τα νέα μοντέλα των κατασκευαστών φορητών GPS δίνουν την δυνατότητα εισαγωγής από τον χρήστη ενός συστήματος αναφοράς της επιλογής του. Παρόλο που τα νέα μοντέλα φορητών GPS περιλαμβάνουν πάνω από 100 συστήματα αναφοράς, το Ελληνικό σύστημα ΕΓΣΑ87 δεν περιλαμβάνεται λόγω της πολύ περιορισμένης χρήσης του σε τοπικό και μόνο επίπεδο. Έτσι όποιος ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει οδικούς ή ορειβατικούς χάρτες που έχουν συνταχθεί με το σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87 πρέπει να εισάγει τις παραμέτρους στο φορητό GPS του, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή αντιπαραβολή των συντεταγμένων που δίνει ο χάρτης με αυτές που μας δίνει το GPS.

Η διαδικασία εισαγωγής ενός νέου συστήματος αναφοράς είναι εξαιρετικά απλή, αρκεί να έχουμε στην διάθεσή μας τις παραμέτρους του συστήματος ΕΓΣΑ87. Κατ' αρχήν επιλέγουμε από το μενού (συνήθως στην οθόνη SetUp) την επιλογή που αναφέρεται στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς-Datum (για Garmin επιλέξτε SetUp->Units->Datum) και επιλέγουμε User ή User Defined. Ακολούθως η συσκευή GPS μας δείχνει μία οθόνη με παραμέτρους στις οποίες πρέπει να εισάγουμε τα ακόλουθα νούμερα:

D(a)= + 0.0

D(x)= - 200.1

D(y)= + 73.9

D(z)= + 246.0

D(f)= + 0.00001462 (ή + 0.1462 για τα μοντέλα της Magellan)

Αφού καθορίσουμε το Datum ως ανωτέρω, ακολούθως πρέπει να προσδιορίσουμε σωστά το σύστημα συντεταγμένων (Coordinate System ή Position Format-Grid). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επισκεφθούμε ξανά το μενού SetUp και να επιλέξουμε SetUp->Units->Position Format (για τα μοντέλα της Garmin) και να επιλέξουμε User ή User Defined. Ακολούθως πρέπει να εισάγουμε τις ακόλουθες παραμέτρους:

Projection:                        TRANSVERSE MERCATOR (εάν ζητείται, δεν απαιτείται στα Garmin)

Latitude Origin:                 0.00000 (εάν ζητείται, δεν απαιτείται στα Garmin)

Longitude Origin:              E 024.00.000

Scale (factor):                    0.9996

False East:                         500000.0

False North:                       0

Unit to meters conversion: 1.00000 (εάν ζητείται, δεν απαιτείται στα Garmin)

Τα μοντέλα της Magellan σας επιτρέπουν να ορίσετε κυρίως και δευτερεύον συστήματα αναφοράς (Datum) και Συντεταγμένων (Coordinate System). Έτσι έχετε την δυνατότητα να κρατείστε το κυρίως σύστημα συμβατό με τα διεθνή πρότυπα, και να εισάγετε τις παραμέτρους για το ΕΓΣΑ97 στο δευτερεύον σύστημα. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε να διαβάζετε τις πληροφορίες με την ταυτόχρονη απεικόνιση και των δύο συστημάτων.

Με την εισαγωγή των ανωτέρω παραμέτρων, και την επιλογή του User ή User Defined Datum σαν το σύστημα αναφοράς το GPS μας θα δείχνει συντεταγμένες συμβατές με το σύστημα ΕΓΣΑ87.